Kontakt


Kontakt

 

FS Rozmarija pri ABC CVČ

Októbrová 30, 080 01 Prešov, Slovakia

Telefon: +421 51/77 122 91

 

Mgr.Danka Kovalčiková

mobil: +421/907 18 19 66

email: rozmarijadana@gmail.com

Facebook